Søk barnehageplass

Vi har ledige barnehageplasser!

Alle  som skal søke om barnehageplass må gjøre dette  via kommunens egne sider. For å søke barnehageplass i Salbutangen FUS barnehage må du altså søke via samordnet opptak i Larvik kommune. Du finner informasjon om hvordan du søker barnehageplass i Salbutangen FUS barnehage ved å klikke deg inn på kommunens nettsider. Det er felles søknadsskjema og søknadsfrist for alle barnehager i Larvik kommune.

Her er direkte link til kommunens barnehagesider: http://larvik.kommune.no/no/Los-struktur/Skole-og-utdanning/Barnehage2/Barnehageplass/ 

Utenom hovedopptaket kan vi, dersom vi har ledige plasser, tilby barnehageplasser fortløpende. Barnehageplassene vil bli tildelt barn på ventelisten i henhold til Salbutangen FUS barnehages egne vedtekter.

Dersom dere har spørsmål angående opptaket eller venteliste i barnehagen, ta kontakt med daglig leder.